شیراز .خیابان فخر اباد شرقی نبش کوچه 4 ابزار پارسیان

تلفن تماس : 07138308540- 5 خط 

فکس 07138311253